CCC zawarło umowy objęcia 6,85 mln akcji serii I oraz 6,85 mln akcji serii JWarszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - CCC zawarł z inwestorami umowy objęcia wszystkich (tj. 6 850 000) akcji zwykłych na okaziciela serii I, podała spółka. Wymagane wkłady pieniężne na pokrycie wszystkich akcji serii I zostały wniesione w całości. Ponadto spółka zawarła z Ultro S.à r.l umowę objęcia wszystkich (tj. 6 850 000) akcji zwykłych imiennych serii J.

"Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, Ultro wniosła 177 136 205 zł tytułem wkładu pieniężnego na pokrycie części łącznej ceny emisyjnej akcji serii J, natomiast pozostała część kwoty, tj. 76 313 795 zł, ma zostać wniesiona po rozliczeniu transakcji sprzedaży przez Ultro 2 062 535 istniejących notowanych akcji spółki, co jest oczekiwane około 14 maja 2020 r." - czytamy w komunikacie.

30 marca br. CCC informowało o uplasowaniu wszystkich oferowanych tj. 13,7 mln akcji nowej emisji.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)