Akcjonariusze Ten Square Games zdecydowali o wypłacie 3,78 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Ten Square Games zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 27,37 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,78 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, w myśl której zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 73 796 395 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

1) kwota 27 371 906,1 zł zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 3,78 zł na akcję;

2) kwota 46 424 488,9 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy został wyznaczony na 29 maja 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 10 czerwca 2020 roku.

Do dywidendy uprawnionych jest 7 241 245 akcji, wskazano również.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

(ISBnews)