W czwartek o godz. 10.00 jeden papier spółki warty był 5,95 zł.

"Głównym problemem dla Empiku jest fakt, że rynek ciągle przeszacowuje podstawowe, powtarzalne wyniki osiągane w przeszłości (zwłaszcza w 2008 roku). Po wnikliwej analizie wyników z 2008 roku doszliśmy do wniosku, że rezultat bez zdarzeń jednorazowych jest mniejszy o połowę od oficjalnie przedstawianych wyników (wynosi około 50 mln zł)" - napisali analitycy w raporcie.

"Biorąc pod uwagę pogarszające się otoczenie makroekonomiczne obawiamy się, że oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wynik netto może gwałtownie spaść (w naszej opinii nasze prognozy oparte są na neutralnym, lekko pozytywnym scenariuszu), znacznie poniżej oczekiwań rynku. Obniżamy naszą rekomendację do +redukuj+ z +kupuj+ i wyznaczamy cenę docelową na 5,6 zł" - dodali.

Skonsolidowany zysk netto Empiku w 2008 roku wyniósł 118,3 mln zł. Zysk netto z podstawowej działalności, z wyłączeniem wyceny instrumentów finansowych i m.in. wyceny programu akcji pracowniczych, wyniósł z kolei 90,7 mln zł.

Erste prognozuje spadek zysku netto grupy Empik do 30,4 mln zł w 2009 roku.