Ministerstwo sprzedało obligacje PS0414 po cenie minimalnej 994,20-994,60 zł, a maksymalnej - 995,60-997,00 zł. Średnia rentowność sięgnęła 5,861%. Papiery serii DS1019 sprzedano po cenie minimalnej 950,00 zł, a maksymalnej 951,00-951,50 zł. Średnia rentowność sięgnęła 6,144-6,148%. Natomiast obligacje WS0922 sprzedano po cenie minimalnej 960,00-960,10 zł, a maksymalnej - 961,51-962,03 zł. Średnia rentowność sięgnęła zaś 6,174-6,179%.

W marcu na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe zapadające w lipcu 2011 r. serii OK0711 za 2.759,043 mln zł oraz papiery zapadające w kwietniu 2014 r. za 1.809,364 mln zł, odkupując obligacje zapadające w maju 2009 r. serii DS0509 za 3.515,830 mln zł oraz w lipcu 2009 r. serii OK0709 o wartości 601,269 mln zł.

Ministerstwo sprzedało obligacje OK0711 po cenie minimalnej 875,00zł, a maksymalnej - 876,95-879,00 zł. Średnia rentowność sięgnęła 5,781-5,784%. Natomiast obligacje PS0414 sprzedano po cenie minimalnej 985,00 zł, a maksymalnej - 985,67-986,02 zł. Średnia rentowność sięgnęła zaś 6,088-6,092%. Operacja zamiany obligacji polega na odkupieniu jednej serii obligacji przed terminem zapadalności, przy czym zapłata za odkupione obligacje dokonywana jest poprzez wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru innej serii obligacji. Transakcja ta jest zatem bezgotówkowa.