Obama podkreślił, że chodzi mu o zwiększenie zdolności kraju do reagowania na potencjalne rozszerzenie się tej choroby.

Rzecznik Białego Domu Robert Gibbs powiedział, że fundusze te mogłyby zostać wykorzystane na zwiększenie zapasów środków antywirusowych, opracowanie szczepionki, wsparcie działań służby zdrowia oraz na wspomożenie organizacji międzynarodowych w walce z rozprzestrzenianiem się choroby.