Zgodnie z szacunkami MF do końca kwietnia dochody państwa wyniosły prawie 89,3 mld zł, czyli 29,5 proc. z 303 mld zł zaplanowanych na ten rok w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 104,6 mld zł, czyli 32,6 proc. z 321,2 mld zł zaplanowanych w ustawie budżetowej.

Według harmonogramu dochodów i wydatków budżetu państwa planowanych w 2009 r. deficyt po kwietniu miał wynieść ok. 16 mld zł (88,1 proc.).