Piątkowy "The Wall Street Journal" ujawnia, w jaki sposób banki wprowadzają w błąd klientów i opinię publiczną: pod koniec każdego kwartału, kiedy ogłasza się oficjalnie wyniki uzyskane przez bank, obniżają poziom swego zadłużenia, aby podwyższyć go ponownie od początku następnego kwartału. ziennik, cytując dane nowojorskiego Banku Rezerw Federalnych, napisał, że praktyki takie stosuje 18 największych amerykańskich banków.

Zbyt duże zadłużenie i nadmierne ryzyko podejmowane przez banki były głównymi przyczynami zachwiania w połowie 2008 roku systemu finansowego. Rząd USA był zmuszony podejmować bezprecedensowe w swej skali decyzje o pomocy dla banków w celu ich ratowania przed krachem. "The Wall Street Journal" pisze, że banki są obecnie mniej skłonne do ujawniania swego rzeczywistego poziomu zadłużenia w obawie przed karami, jakie mogą wobec nich zastosować władze, oraz przed obniżeniem ich notowań.

"Praktyka ta jest legalna, ale może wytworzyć u inwestorów nieprawidłowe wyobrażenie o poziomie ryzyka, jakie podejmują w większości przypadków instytucje finansowe" - podsumowuje "Wall Street Journal".