Na Rynku Dnia Następnego obroty energią wyniosły 6,355 TWh, a na Rynku Terminowym Towarowym - 54,181 TWh.

Na RDN średni miesięczny wolumen w okresie I-XI wyniósł 577 tys. 732,45 MWh. Cena średnia ważona wolumenem wyniosła 195,23 zł/MWh i była wyższa od ceny w analogicznym okresie roku ubiegłego o 22,14 zł.

Jedną z form notowań na RTT są aukcje energii elektrycznej. Na przełomie sierpnia - listopada odbyło się 38 aukcji (6 sprzedaży i 32 kupna), a na kolejnych 31 aukcji zostały już ustalone terminy. Wolumen zakontraktowanej energii wynosi 9 mln 334 tys. 950 MWh.

W samym listopadzie obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego wyniósł 966 tys. 50 MWh i był niższy o 4,45 proc. miesiąc do miesiąca. Średnia cena ważona wolumenem wyniosła 202,93 zł/MWh.

Na Rynku Terminowym Towarowym (wraz z systemem aukcji) w listopadzie 2010 roku obrót energią wyniósł 36 mln 440 tys. 155 MWh i był wyższy o 378,41 proc. miesiąc do miesiąca.

Towarowa Giełda Energii (TGE) rozpoczęła działalność operacyjną 30 czerwca 2000 roku, kiedy zawarte zostały pierwsze kontrakty na dostawę energii elektrycznej na tzw. Rynku Dnia Następnego. Obecnie TGE prowadzi: Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy z fizyczną dostawą, Rynek Praw Majątkowych dla OZE i Kogeneracji. TGE prowadzi również Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE oraz w wysokosprawnych źródłach kogeneracyjnych, a także Rynek Uprawnień do Emisji CO2.