Cena docelowa została ustalona na poziomie 20,9 zł.

Raport sporządzono przy rynkowym kursie 20,35 zł, o 2.7 proc. niższym od wyceny analityków.

„Jedną akcję Apator S.A. wyceniamy na 20,9 zł. W związku z tym, że wycena jest o 2,7% wyższa od aktualnego kursu giełdowego, wydajemy dla Spółki rekomendację Trzymaj” – napisano w raporcie DM Amerbrokers.

Analitycy zauważają, że przychody oraz wynik netto 2010 roku Grupy Apator wykazały wysokie tempo wzrostu. Natomiast założenia do strategii na lata 2011-2013, która przedstawiła spółka zakładają wzrost przychodów z aparatury pomiarowej do 2013 roku do poziomu 370-450 mln zł, co oznacza wzrost w relacji do 2010 roku o 33-62 proc.. Przychody z aparatury łącznikowej mają w tym czasie zwyżkować do 150-160 mln zł (21-29 proc.). Z kolei marża EBITDA powinna w obu segmentach kształtować się na poziomie 20-25 proc..