Strata operacyjna wyniosła 1,83 mln zł wobec 1,90 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody wyniosły 11,09 mln zł wobec 8,62 mln zł rok wcześniej.