Wartość transakcji dokonanych kartami debetowymi wyniosła 89.210,8 mln zł w II kw. i była wyższa o 12,4 proc. wyższa w skali roku. W I kw. 2011 r. wartość ta sięgnęła 78.260,2 mln zł. Wartość transakcji kartami obciążeniowymi wyniosła 1.330,1 mln zł, a kredytowymi 7.669,5 mln zł, co oznacza wzrost odpowiednio o 2,8 proc. i o 6,2 proc. r/r.

W I kw. wartość ta wyniosła odpowiednio: 1.213,5 mln zł i 6.995,5 mln zł. Liczba transakcji kartami wyniosła 449.028,1 tys. w II kw. 2011 r. i była o 16,7 proc. wyższa w skali roku oraz o 11,6 proc. wyższa w ujęciu kwartalnym.

Liczba kart płatniczych ogółem wyniosła 32.886,2 tys. sztuk w II kw. i była o 2,1 proc. wyższa w skali roku oraz o 2,9 proc. wyższa w porównaniu z I kw. 2011 r. Liczba kart debetowych wyniosła 24.136,9 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 8,6 proc. w skali roku oraz o 4,5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Liczba kart kredytowych spadła o 12,5% w skali roku do 8.424,2 tys. sztuk. W ujęciu kwartalnym spadek wyniósł 1,3 proc. Liczba kart obciążeniowych wyniosła 325,1 tys. sztuk i była o 9 proc. niższa rok do roku oraz o 0,6 proc. niższa w ujęciu kwartalnym.