Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 4,23 mln zł wobec 7,43 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 165,27 mln zł wobec 147,47 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 9,43 mln zł zysku netto wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej.