Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,15 mln zł wobec 4,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 17,68 mln zł wobec 15,76 mln zł rok wcześniej.