Roczna cena docelowa została wyznaczona na poziomie 6,1 zł.

W dniu wydania rekomendacji na zamknięciu sesji za akcje PBG inwestorzy płacili 7,86 zł, czyli ponad 22 proc. drożej od wyceny analityków.