Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu ustalono na 1 sierpnia, a dzień wykupu na 7 sierpnia 2012 r. Ponadto zarząd warszawskiej GPW podał zaś, że zawiesza obrót akcjami tej spółki począwszy od 1 sierpnia.

Lindab kontroluje obecnie 96,7 proc. akcji Centrum Klima, po nabyciu 44,93 proc. akcji spółki w ramach wezwania. Przed ogłoszeniem wezwania, 30 kwietnia 2012 roku Lindab sfinalizował umowę z głównymi akcjonariuszami Centrum Klima i objął 51,8 proc. akcji spółki.