Wydatki budżetu państwa wyniosły 162 mld 806 mln 383 tys. zł wobec 162 mld 806 mln zł szacowanych wcześniej.

Dochody budżetu państwa wyniosły 141 mld 720 mln 781 tys. zł wobec 141 mld 882 mln 500 tys. zł.