W lipcu liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrosła o 163 tys., podczas gdy w czerwcu wzrosła o 64 tys., po korekcie.

Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła natomiast w lipcu o 172 tys., podczas gdy w czerwcu wzrosła o 73 tys., po korekcie.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 8,2 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 100 tys., a w sektorze prywatnym wzrośnie o 110 tys.