Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 2,21 mld zł, o ponad 10% mniej niż rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. Nakłady inwestycyjne w tym okresie wyniosły 292,7 mln zł.

"W pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku PKP Cargo przewiozło łącznie 55,6 mln ton ładunków, o blisko 15% mniej niż w analogicznym okresie 2011 roku (65,2 mln ton). Praca przewozowa wyniosła 14,12 mld ntkm, w porównaniu do 17,02 mld ntkm rok wcześniej (spadek o 17%)" - czytamy w komunikacie.

Zdecydowanie największy był spadek przewozów surowców i materiałów budowlanych, w tym kruszyw oraz cementu. Znacząco zmniejszyły się również przewozy węgla kamiennego i brunatnego. Rosły natomiast przewozy intermodalne, których dynamika była nawet wyższa niż w rekordowym 2011 roku, a także przewozy rud i pirytów, zaznaczyła spółka.

"W planie na 2012 rok zarząd spółki zakładał niewielki spadek przewozów, jednak sytuacja na rynku, szczególnie w branży budowlanej, sprawiła, że spadki były głębsze od przewidywanych. Mimo to PKP Cargo wypracowało w pierwszym półroczu satysfakcjonujące wyniki finansowe" - czytamy dalej.

Spółka zaznacza, że pomimo dużej ekspozycji na sektor budowlany, w tym kruszyw, uniknęła problemów związanych z brakiem płynności i niewypłacalnością klientów z sektora budowlanego.

"Pierwsze półrocze 2012 roku pokazało, że PKP Cargo jest już na tyle 'dobrze skrojoną firmą', że mimo kryzysu na rynku i dużo słabszych przewozów potrafiliśmy szybko zareagować ograniczeniem kosztów w odpowiednich obszarach, co pozwoliło nam osiągnąć dobre wyniki finansowe. Mamy nadzieję, że w drugim półroczu uda nam się odrobić część strat przewozowych i dlatego w pełni podtrzymujemy prognozę osiągnięcia ponad 200 mln zł zysku netto w całym 2012 roku" – powiedział członek zarządu ds. handlowych Marek Zaleśny, cytowany w komunikacie.