Wynik odsetkowy grupy wyniósł 4042,24 mln zł wobec 3574,55 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 1502,70 mln zł wobec 1541,40 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Bank nie podał w raporcie danych finansowych za sam II kw. br. W I kw. br. bank miał 1.004,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 871,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Analitycy spodziewali się, że bank mógł w II kw. br. odnotować 919 do 955 mln zł skonsolidowanego zysku netto netto przy konsensusie na poziomie 932 mln zł zysku wobec 967 mln zł zysku. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku bank miał 2005,69 mln zł zysku netto wobec 1895,16 mln zł zysku rok wcześniej.