Zysk operacyjny wyniósł 2,45 mln zł wobec 4,83 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 46,56 mln zł wobec 45,62 mln zł rok wcześniej.