Od początku uruchomienia programów do 5 sierpnia 2012 r. złożono 233,1 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 493 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 73 tys. 26 umów o dofinansowanie na kwotę 312,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 214,6 mld zł, co stanowi 75,3 proc. alokacji na lata 2007-2013.