Tym samym resort podtrzymał swoją prognozę sprzed miesiąca. Według centralnej ścieżki ogłoszonej po początku lipca projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP), średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 3,9 proc. i spadnie odpowiednio do 2,7 proc. i 1,8 proc. w latach 2013-2014. Inflacja CPI wyniosła w czerwcu 4,3 proc. r/r wobec 3,6 proc. w maju. W tegorocznej ustawie budżetowej wskaźnik ten zapisano na poziomie 2,8 proc. W założeniach do przyszłorocznego budżetu przyjęto inflację średnioroczną na 2013 r. w wysokości 2,7 proc.