Do obrotu na NewConnect został wprowadzony 1 mln akcji serii B Planet Soft.

Spółka pozyskała z oferty prywatnej 0,755 mln zł.

W 2011 roku przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 3,5 mln zł, Planet Soft wypracował 527 tys. zł zysku netto. Plany na ten rok zakładają zwiększenie zysku o 46 proc. rdr do 770 tys. zł, przy przychodach na poziomie 3,6 mln zł.