"W lipcu br. stan rezerw liczonych w euro powiększył się znacząco i wyniósł blisko 83,5 mld euro. Lipiec był czwartym z kolei miesiącem wzrostu rezerw dewizowych Polski wyrażonych w tej walucie. Ich przyrost w porównaniu ze stanem na koniec I kwartału br. wyniósł prawie 8,7 mld euro" - - głosi komunikat banku centralnego.
NBP podał też, że na skutek wahań kursów walut nieco niższy wzrost rezerw odnotowano w przeliczeniu na dolary USA - ze 101,4 mld USD na koniec czerwca do 102,3 mld USD na koniec lipca.

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły w lipcu br. 342,72 mld zł, tj. spadły o 0,2 proc. m/m i wzrosły o 14,3 proc. w ujęciu roczn