Agencja utrzymała również taki sam rating dla obligacji zabezpieczonych i niezabezpieczonych obligacji CEDC. Ratingi zostały umieszczone na liście obserwacyjnej 8 czerwca br.

"Status listy obserwacyjnej odzwierciedla naszą opinię, że nadal istnieją niepewności dotyczące trwającej aktualizacji księgowej oraz że płynność CEDC mogłaby ponownie, znacząco osłabnąć, jeśli dojdzie do naruszenia kowenantów, co z kolei mogłoby doprowadzić do przyspieszenia płatności obligacji zapadających w 2016 r." - czytamy w komunikacie.

W ub. tygodniu CEDC rozpoczął proces ubiegania się o zgodę posiadaczy niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji (ang. senior secured notes) na kwotę główną 380 mln USD o opóźnienie publikacji raportu finansowego za kwartał obrotowy zakończony w dniu 30 czerwca 2012 roku.

Pierwotnie CEDC ma obowiązek złożenia raportu do dnia 14 sierpnia.