"Jesteśmy już w drugiej części żniw. Z całą pewnością można powiedzieć, że zbiory zbóż będą niższe niż przed rokiem. Przewiduje się, że wyniosą one 22,8-23,5 mln ton, bez kukurydzy. Nie widzimy w tym zakresie większych problemów" - powiedział w środę na konferencji prasowej Kalemba.

Minister podkreślił, że bardzo dobrze wyglądają plantacje kukurydzy. Według szefa resortu bilans zbóż będzie zrównoważony. Przypomniał, że zapasy zbóż z poprzedniego okresu wynoszą ok. 4 mln ton.

Resort rolnictwa ocenia, że zbiory w br. będą o 3-6 proc. niższe niż w 2011 r. Według GUS, w 2011 r. wyniosły one ogółem 26,8 mln ton.

Według Krajowej Federacji Producentów Zbóż, stan zaawansowania żniw jest zróżnicowany, dotychczas najwięcej skoszono zbóż na południu Polski. Według stanu na 2 sierpnia br. w woj. opolskim zebrano już 70 proc. zbóż, w woj. podkarpackim - 80 - proc., w woj. śląskim - ponad 50 proc., w woj. lubelskim - ok. 40 proc., 35 proc. - woj. wielkopolskim. Dotychczas niewiele skoszono w woj. podlaskim i zachodniopomorskim. Zebrano ziarno jest często wilgotne i wymaga dosuszenia.

W ocenie Izby Zbożowo-Paszowej jakość tegorocznego ziarna jest dobra. Udział pszenicy i żyta o jakości konsumpcyjnej z zbiorach będzie większy niż przed rokiem. Pszenica ma wysokie parametry jakościowe - zawartość glutenu i liczbę opadania. Nieco gorsze są inne parametry zboża.

Zdanych resortu rolnictwa wynika, że w drugiej połowie lipca nastąpił wzrost skupu zbóż konsumpcyjnych. Ministerstwo ocenia, że w tym roku skupem będzie zajmowało się ok. 120 podmiotów, a w sektorze młynarskim będzie funkcjonowało 750 firm.

Kalemba poinformował, że państwowa spółka Elewarr będzie skupowała od rolników rzepak i zboża i zapewnił, że nie będzie kłopotów z otrzymaniem zapłaty za ziarno. Spółka ta dysponuje powierzchnią magazynową, która może pomieścić 650 tys. ton zbóż.

Zdaniem ekspertów resortu rolnictwa ceny zbóż będą odzwierciedlały tendencje światowe. Ocenili, że z powodu niższych zbiorów ceny będą wysokie.

Prognozuje się, że pszenica konsumpcyjna we wrześniu może kosztować 800-840 zł/t, w grudniu - 820-870 zł/t. Cena żyta może wahać się od 710-770 zł/t.

Pod koniec lipca średnia cena pszenicy konsumpcyjnej wynosiła ok. 1 tys. zł za tonę, a żyta - ok. 845 zł/t.