"Zgodnie ze sporządzonymi szacunkami, skonsolidowane przychody ze sprzedaży w grupie kapitałowej CD Projekt Redza okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. wyniosły 71.693 tysiące złotych" - czytamy w raporcie.

W I połowie 2011 r. skonsolidowane przychody grupy wyniosły 80,30 mln zł wobec 14,05 mln zł rok wcześniej.

Spółka miała wtedy 20,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Pełny raport z wynikami za II kwartał CD Projekt Red opublikuje 28 sierpnia.

Spółka CD Projekt Red, producent i dystrybutor gier komputerowych, miała 0,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 17,68 mln zł wobec 15,76 mln zł rok wcześniej.