Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 29,05 mln zł wobec 26,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 117,03 mln zł wobec 97,93 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 55,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 42,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 250,07 mln zł wobec 191,88 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 33,85 mln zł zysku netto wobec 42,45 mln zł zysku rok wcześniej.