W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie spadło o 0,41 proc.