Bo staje się jasne, że temat ten wróci dopiero przy okazji zaplanowanego na 6 września posiedzenia Banku, a także 12 września, kiedy to niemiecki trybunał konstytucyjny zdecyduje o tym, czy Europejski Mechanizm Stabilizacyjny będzie mógł zacząć funkcjonować. Do tego czasu hiszpański rząd raczej nie zdecyduje się wystąpić z oficjalnym wnioskiem o pomoc finansową do Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej, co jednocześnie pozwoliłoby uruchomić całą procedurę ratunkową, łącznie z interwencjami na rynku długu. W efekcie notowania EUR/USD złamały istotne wsparcia na 1,2320-30, do czego przyczynił się też wzrost awersji do ryzyka po słabszych danych z chińskiej gospodarki. Spadek nie był jednak zbyt głęboki (1,2284), co pokazuje, iż jest spora grupa tych, którzy potencjalne korekty chcą wykorzystać jako okazję do redukcji portfeli przeważonych w ostatnich miesiącach krótkimi pozycjami we wspólnej walucie. 

Po południu notowania EUR/USD wróciły w okolice 1,2315. Jeżeli uda się wyraźnie powrócić ponad poziom 1,2330, to oczekiwania, co do spadku w okolice 1,2230 (dolnego ograniczenia kanału wzrostowego) w najbliższych dniach, przestaną być aktualne. Dzisiaj z USA napłynęły dane nt. cotygodniowego bezrobocia (spadek wyniósł tylko 6 tys. do 361 tys., chociaż ogólnie odczyt był lepszy od szacunków na poziomie 370 tys.), a także bilansu handlowego za czerwiec. Tutaj duża pozytywna niespodzianka, bo deficyt zmalał o ponad 5 mld USD do 42,92 mld USD z 48,04 mld USD po korekcie w maju. Można jednak doszukać się tutaj drugiego dna – spadek dynamiki importu był większy, niż wzrost eksportu, co może sugerować spadek konsumpcji. W kalendarzu na najbliższe kilkanaście godzin głównymi pozycjami stają się kwartalny raport Banku Australii o godz. 3:30, który może mieć duży wpływ na notowania AUD/USD (zwłaszcza, jeżeli RBA zaskoczyłby prognozami wzrostu gospodarczego), a także dane nt. chińskiego bilansu handlowego w lipcu (nadwyżka znacznie niższa od 32 mld USD zostałaby odebrana negatywnie w kontekście opublikowanych dzisiaj słabych danych o produkcji i sprzedaży detalicznej).

Złoty zachowywał się dzisiaj względnie stabilnie – po południu euro oscylowało wokół 4,0600-4,0650 zł, a dolar pozostawał w rejonie 3,30 zł – co jest dość dobrym wynikiem biorąc pod uwagę obawy związane z gorszymi perspektywami dla chińskiej gospodarki, a także ryzykiem odsunięcia w czasie realizacji pakietu ratunkowego dla Hiszpanii. Złoty nie zareagował też na dalsze osłabianie się rynku długu – zwłaszcza, jeżeli chodzi o obligacje 5 i 10-letnie. To, czy jutro rano będziemy kierować się w stronę 4,04 zł za euro, czy być może osłabniemy do 4,08 zł, będzie w dużej mierze zależeć od wspomnianych już danych o chińskim bilansie handlowym, które będą mieć duży wpływ na globalny sentyment.

Nota prawna: Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.