Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 12,12 mln zł wobec 10,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 116,50 mln zł wobec 101,45 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 23,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 23,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 221,77 mln zł wobec 199,42 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 18,89 mln zł zysku netto wobec 6,51 mln zł zysku rok wcześniej.