Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 2,30 mln zł wobec 26,40 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 283,10 mln zł wobec 319,30 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi których średnia wynosiła 2,3 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto od 4,4 mln zł straty do 14,3 mln zł zysku.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 0,16 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 27,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 564,41 mln zł wobec 615,11 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 18,32 mln zł zysku netto wobec 9,57 mln zł zysku rok wcześniej.