Wynik odsetkowy grupy wyniósł 325,02 mln zł wobec 344,23 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 210,96 mln zł wobec 211,87 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jest to wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi, których średnia wynosiła 83 mln zł zysku. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 75-91 mln zł. Analitycy spodziewali się, że wynik odsetkowy wyniósł 298-328 mln zł, przy konsensusie na poziomie 317 mln zł.

Według nich, wynik z tytułu opłat i prowizji mógł sięgnąć 211-221 mln zł przy konsensusie na poziomie 216 mln zł.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 238,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 814,80 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 213,50 mln zł zysku netto wobec 446,58 mln zł zysku rok wcześniej.