Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 15,61 mld CZK wobec 11,14 mld CZK zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 52,23 mld CZK wobec 46,75 mld CZK rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 27,68 mld CZK skonsolidowanego zysku netto wobec 23,97 mld CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 113,02 mld CZK wobec 103,55 mld CZK.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 31,04 mld CZK zysku netto wobec 26,09 mld CZK zysku rok wcześniej.