W pierwszym półroczu 2011 r. strata BoI wyniosła 556 mln euro.

RTE poinformowała też, że rezerwy banku na wypadek strat na pożyczkach wzrosły do 941 mln euro.

Bank, uratowany przed upadkiem przez irlandzki rząd, poinformował, że obok nierentownych pożyczek źródłem strat - 206 mln euro - była sprzedaż aktywów, w celu wzmocnia rezerw.

Bank przyznał, że wzrosła liczba klientów, którzy nie płacą w terminie rat od kredytów hipotecznych, choć dynamika narastania tej kategorii dłużników wyhamowała.

Bank spodziewa się, że jego straty z powodu zagrożonych pożyczek nie wzrosną, choć zastrzega, że tempo ich obniżki będzie zależało np. od kondycji rynku nieruchomości.

BoI, który zatrudnia 13 200 pracowników, chce zmniejszyć zatrudnienie o 1000 osób.