Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych wyniósł w lipcu 2012 roku 3,493 TWh i był niższy, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, o 42,47 proc. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obrót prawami majątkowymi na parkiecie TGE wzrósł o 13,07 proc.

Obrót energią elektryczną, w dostawie na dzień następny, wyniósł na parkiecie TGE w lipcu 2012 roku 1,397 TWh. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, obroty na RDN spadły o 10,17 proc.

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lipcu wyniósł 8,102 TWh (5,507 TWh w czerwcu 2012), co stanowi wzrost miesiąc do miesiąca o 47,12 proc., a w ujęciu rocznym - o 7,28 proc.