Przychody wyniosły 33,05 mln zł wobec 38,62 mln zł przed rokiem. Zysk operacyjny (EBIT) spółki wyniósł 5,10 mln zł wobec 6,86 mln zł przed rokiem.

W całej pierwszej połowie roku spółka osiągnęła 11,46 mln zł zysku netto wobec 15,52 mln zł przed rokiem.

Przychody wyniosły odpowiednio 70,37 mln zł wobec 80,85 mln zł przed rokiem.