PKB Unii Europejskiej spadło w drugim kwartale tego roku o 0,2 proc. wobec pierwszego kwartału - podał we wtorek wstępne dane Eurostat. Tyle samo wyniósł spadek PKB w strefie euro. Eurostat nie dysponuje jeszcze danymi z Polski za drugi kwartał.

Biuro statystyczne UE przypomniało, że w pierwszym kwartale roku wzrost PKB w UE i strefie euro wynosił 0 proc.

W drugim kwartale tego roku w porównaniu z tym samym kwartałem roku ubiegłego, sezonowo wyrównany, PKB spadło w strefie euro o 0,4 proc. oraz o 0,2 proc. w UE.

PKB Stanów Zjednoczonych wzrosło o 0,4 proc. w drugim kwartale br. względem pierwszego kwartału br., a Japonii - o 0,3 proc.

Kryzys w strefie euro się pogłębia, ponieważ politycy nie potrafią przekonać inwestorów, że są w stanie załatać dziury budżetowe - napisał Bloomberg.

"W drugim kwartale mieliśmy do czynienia z ogólnym osłabieniem gospodarki - ostudzeniem globalnego popytu, który ograniczył eksport oraz niepewnością, która ciążyła na rynku pracy i inwestycyjnym" - powiedział Bloombergowi Christoph Weil z Commerzbank we Frankfurcie.

Południe tonie

PKB w Portugalii kurczy się już od siedmiu kwartałów. W stosunku do pierwszego kwartału spadło o 1,2 proc. Rząd w Lizbonie próbuje walczyć z dziurą budżetową wysokimi podatkami i oszczędnościami. Portugalia jest trzecim krajem po Grecji i Irlandii, który musiał wystąpić o bailout w ubiegłym roku.

W Hiszpanii PKB w ostatnim kwartale spadło o 0,4 proc. W recesji nadal pogrąża się Cypr. Urząd statystyczny nie podał aktualnych danych dla Grecji i Irlandii.

"Recesja nigdy nie jest dobrą wiadomością, ale dane te są zgodne z prognozami Komisji Europejskiej" - stwierdził rzecznik KE Ryan Heath. Przyznał jednak, że dane dotyczące np. Hiszpanii są gorsze niż spodziewała się KE. Zastrzegł jednocześnie, że wtorkowe dane Eurostatu to wstępne dane, a ostateczne będą opublikowane we wrześniu.

Mniejszy niż w pierwszym kwartale wzrost odnotowały Niemcy (0,3 proc. względem 0,5 proc.). Wzrost PKB Francji, tak samo jak w pierwszych trzech miesiącach roku, wyniósł 0 proc.

Spadek PKB o 0,6 proc. odczuła w drugim kwartale Belgia, podczas gdy jeszcze w pierwszym kwartale jej PKB wzrosło o 0,2 proc. Pogorszyła się też sytuacja Finlandii w drugich trzech miesiącach roku jej PKB spadło aż o 1 proc. względem wzrostu o 0,8 proc. w pierwszym kwartale.

Pogłębia się również recesja w Wielkiej Brytanii, spadek jej PKB w pierwszym kwartale wyniósł 0,3 proc., a w drugim - 0,7 proc.

Z recesji wychodzi natomiast Rumunia, jej PKB w drugim kwartale wzrosło o 0,5 proc., podczas gdy w pierwszym kwartale spadło o 0,1 proc. Choć nadal są "pod kreską", poprawę sytuacji odnotowały Węgry: ich PKB spadło w drugim kwartale o 0,2 proc, ale w pierwszym kwartale spadek ten wynosił aż 1 proc.

PKB Stanów Zjednoczonych wzrosło o 0,4 proc. w drugim kwartale br. względem pierwszego kwartału br., a Japonii - o 0,3 proc.

Polska dogania Portugalię

"Dziennik Gazeta Prawna" pisał w sierpniu, że  Polska dogania zwalniające gospodarki starej Unii. Za dwa lata pod względem poziomu życia wyprzedzimy pierwszy kraj Europy Zachodniej - Grecję, a potem Portugalię. Mimo, że polska gospodarka rozwija się wolno, to wciąż ma dodatnie PKB. Coraz mniej unijnych krajów może się tym pochwalić.