Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu tego roku wzrosły o 4,0 proc. w stosunku do lipca 2011 r., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,5 proc. - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że ceny towarów i usług wzrosły w poprzednim miesiącu o 4,1 proc. w ujęciu rocznym i spadły o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca. 

"Spadek cen w lipcu w stosunku do czerwca wynika z sezonowego spadku cen żywności i nieco głębszego od oczekiwań spadku cen paliw. Jednak nawet odejmując te przejściowe czynniki, widać, że presja inflacyjna jest niska", powiedział główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości Ignacy Morawski o wtorkowych danych GUS dotyczących inflacji.

Jak zauważa analityk inflacja bazowa netto - czyli nieuwzględniająca żywności, energii i paliw - wyniosła w lipcu ok. 0,15 proc. miesiąc do miesiąca i ok. 2,3-2,4 proc. rok do roku. Według niego została ona minimalnie podbita przez kryzys na rynku usług turystycznych. "Upadek kilku biur podróży sprawił, że znacznie wzrosły ceny wycieczek. Miesięczny wzrost cen w kategorii +rekreacja i kultura+ wyniósł 1,1 proc. - najwięcej od stycznia 2010 r.", wyjaśnia Morawski.

"Dane te nie wpływają na moją ocenę perspektyw polityki pieniężnej. Oczekuję spadku inflacji w kolejnych miesiącach tego roku, a szczególnie od początku jesieni, i pierwszej obniżki stóp procentowych w grudniu. Przy słabnącym wzroście gospodarczym, dość stabilnym kursie złotego, niskim wzroście płac i konsolidacji fiskalnej, inflacja nie powinna stanowić większego zagrożenia", podsumował.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji w lipcu i czerwcu:

wagalipiec'12 lipiec'12czerwiec '12czerwiec '12
(proc.)VII'11VI'12VI'11V'12
INFLACJA OGÓŁEM24,24,0-0,54,30,2
ŻYWNOŚĆ, NAPOJE ALKOHOL. I WYR. TYTONIOWE6,14,8-1,55,10,5
-żywność i napoje bezalkoholowe 5,0-2,05,40,7
w tym żywność 5,1-2,25,40,7
-alkohol i wyroby tytoniowe 3,80,24,10,1
ODZIEŻ I OBUWIE4,9-5,1-2,4-5,0-0,9
MIESZKANIE 5,30,25,80,1
-użytkowanie mieszkania i nośniki energii21,36,00,26,50,1
w tym nośniki energii 7,20,17,90,0
-wyposażenie mieszkania i prowadzenie gosp. domowego4,62,30,02,40,1
ZDROWIE5,0 3,70,43,60,2
TRANSPORT9,16,8-1,28,2-0,2
w tym paliwa dopryw.środków transportu 10,6-2,413,-0,6
pozostałe:
ŁĄCZNOŚĆ4,33,60,03,30,0
REKREACJA I KULTURA7,81,31,10,90,6
EDUKACJA1,24,70,14,9-0,2
RESTAURACJA I HOTELE6,42,90,32,90,4
INNE TOWARY I USŁUGI5,12,0-0,12,30,0