Polska waluta wyceniana jest przez rynek następująco: 4,057 PLN za euro, 3,286 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,378 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu ostatecznie ponownie zeszły poniżej 5,00% w przypadku instrumentów 10-letnich i aktualnie wynoszą 4,987%.

W trakcie wczorajszej sesji złoty wpierw skutecznie wybronił poziom 4,10 PLN za euro, aby następnie skorzystać ze skokowej poprawy nastrojów na szerokim rynku. Polska waluta ostatecznie zyskała ponad 0,8% do EUR oraz prawie 1,5% względem dolara amerykańskiego. Podobny scenariusz zrealizował się również na notowaniach węgierskiego forinta jak i korony czeskiej, jednak to złoty przewodził wzrostom w koszyku walut Europy Środkowo – Wschodniej. Bezpośrednim powodem wzrostu apetytu na bardziej ryzykowne aktywa (w tym na złotego) były dane fundamentalne z gospodarki amerykańskiej, które na nowo przywróciły nadzieje, iż trzecia runda luzowania ilościowego (QE3) jest prawdopodobna. Dodatkowo na rynku walutowym pojawił się bank BGK, którego zlecenia przy stosunkowo mało płynnym rynku miały duży wpływ na notowania.

Podczas dzisiejszego handlu będziemy świadkami publikacji z rynku krajowego dotyczącej przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu (godz.14:00 oczek. odpowiednio: 0,00% r/r i 3,9% r/r). Dane te, choć względnie istotne dla RPP, nie wpływają znacząco na wycenę polskiej waluty na rynku. Inwestorzy na złotym dużo większą uwagę przykładać będą do dzisiejszego odczytu amerykańskiego indeksu Uniwersytetu Michigan (godz. 15:55, oczek. 72,5 pkt.), który rozpatrywany będzie w świetle wczorajszego, gorszego od oczekiwań wskazania indeksu Philly Fed. Wczorajsza publikacja wskazała, iż aktywność gospodarcza w amerykańskich stanach środkowo-atlantyckich skurczyła się czwarty miesiąc z rzędu, co na nowo rozbudziło nadzieje na szybkie zainicjowanie QE3 i w konsekwencji wspomogło bardziej ryzykowne aktywa, jak np. złotego.

Z rynkowego punktu widzenia zrealizowany został scenariusz obrony 4,10 EUR/PLN, aż do końca tygodnia. Dodatkowo wczorajszy impuls aprecjacyjny na złotym doprowadził do naruszenia ważnego zakresu 4,06 EUR/PLN, który z racji natury technicznej powinien spowodować pogłębienie umocnienia. Tak się jednak nie stało, głównie z uwagi na fakt, iż handel w godzinach nocnych (sesja azjatycka) charakteryzuje się jak dotąd realizacją zysków z wcześniejszego dynamicznego ruchu. Ponowny wzrost wartości dolara na rynku wywiera również presję podażową na złotego, który najprawdopodobniej osłabi się w kierunku ww. ważnego poziomu 4,06 EUR/PLN, a cała dzisiejszą sesję oscylować będzie w przedziale 4,05 – 4,10 EUR/PLN. Warto jednak wskazać, iż w dalszym ciągu widoczny jest spadek zmienności na notowaniach złotego dla którego wahania rzędu 2-4 groszy jeszcze parę tygodni temu traktowane były jako neutralne.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.