Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1027,22 mln zł wobec 840,69 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 4635,03 mln zł wobec 4660,21 mln zł rok wcześniej.

Spółka nie podała w raporcie danych finansowych za sam II kw. br. Natomiast w I kw. 2012 r. JSW miała 494,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 608,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 630,60 mln zł wobec 788,70 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 2356,53 mln zł wobec 2267,22 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 814,07 mln zł zysku netto wobec 455,51 mln zł zysku rok wcześniej.