Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 10,31 mln zł wobec 50,80 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 166,51 mln zł wobec 193,27 mln zł rok wcześniej.

Spółka nie podała w raporcie danych finansowych za sam II kw. br. Natomiast w I kw. 2012 r. miała 2,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 6,51 mln zł wobec 5,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 86,94 mln zł wobec 74,22 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 1,64 mln zł zysku netto wobec 5,63 mln zł zysku rok wcześniej.