Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 1,83 mln zł wobec 1,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 9,63 mln zł wobec 8,00 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 18,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 15,32 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 6,63 mln zł wobec 3,08 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 5,57 mln zł zysku netto wobec 2,29 mln zł zysku rok wcześniej.