Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 352,89 mln zł wobec 237,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 3814,65 mln zł wobec 1966,12 mln zł rok wcześniej. Spółka nie podała w raporcie danych finansowych za sam II kw. br. Natomiast w I kw. 2012 r. Azoty Tarnów miały 161,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 68,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 240,71 mln zł wobec 114,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1905,71 mln zł wobec 1014,03 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 213,18 mln zł zysku netto wobec 60,75 mln zł zysku rok wcześniej.