Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 861,43 mln zł wobec 316,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 8384,11 mln zł wobec 6781,38 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku spółka miała 68,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 906,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 16216,45 mln zł wobec 13296,61 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-II kw. 2012 roku spółka miała 370,90 mln zł zysku netto wobec 793,09 mln zł zysku rok wcześniej.