Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 5,32 mln zł wobec 4,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 108,69 mln zł wobec 99,38 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 4,09 mln zł straty netto wobec 0,79 mln zł straty rok wcześniej.