"Osiągnięcie po pierwszym półroczu 2012 r. wyniku netto na poziomie ponad 133 mln zł jest zgodne z naszym biznes planem. W okresie pierwszych sześciu miesięcy tego roku intensywnie rozwijaliśmy sieć kanałów dystrybucji oraz wzbogacaliśmy ofertę produktową, co umożliwi dalszy znaczący wzrost. Pozyskaliśmy około 200 tys. nowych klientów w pierwszym półroczu 2012 r. oraz do 20 sierpnia br. kolejne 100 tys." - powiedział prezes Wojciech Sobieraj, cytowany w komunikacie.

Wynik odsetkowy banku wzrósł w I półr. o 47% r/r do 323,3 mln zł. Wynik z tytułu prowizji i odsetek sięgnął 217,1 mln zł, co oznacza wzrost o 62% w skali roku. Bank podał, że w I półr. 2012 r. wzrost kosztów działania - o 29% r/r do 371 mln zł - był niższy niż dynamika zarówno wyniku odsetkowego, jak i wyniku z tytułu prowizji i opłat.

Wolumen depozytów banku wyniósł 13,6 mld zł na koniec czerwca, a wartość udzielonych kredytów przekroczyła 12,3 mld zł. Udział Alior Banku w rynku depozytów w Polsce wyniósł tym samym 1,9%, a w rynku kredytów sięgnął 1,6%.

Alior podał, że wolumen depozytów banku utrzymuje się na poziomie istotnie przewyższającym saldo udzielonych kredytów. Z usług i produktów Alior Banku korzystało ponad 1,2 mln osób na koniec czerwca, w tym 94 tys. stanowili klienci biznesowi, a ponad 1,1 mln klienci detaliczni. Na koniec czerwca Alior Bank obsługiwał klientów w ponad 600 placówkach, na które składało się: 208 oddziałów własnych (w tym 6 oddziałów private banking), 350 placówek partnerskich oraz 45 otwartych w ostatnim czasie mini oddziałów pod marką "Alior Bank Express".

"Celem Alior Banku w kolejnych miesiącach 2012 r. jest m.in. dalsze zwiększanie sieci dystrybucji: placówek partnerskich i mini oddziałów. Bank będzie też kontynuować rozwój strategicznego projektu, jakim jest wirtualny oddział Alior Sync, który wystartował w połowie czerwca br." - podano w komunikacie.

Alior Sync obsługuje obecnie około 56 tys. klientów (stan na 20 sierpnia). Łączne koszty wdrożenia tego projektu szacowane są na 50 mln zł (w perspektywie czterech lat). Na koniec czerwca bank zatrudniał 4.600 osób.