Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 16,07 mln zł wobec 11,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 353,45 mln zł wobec 284,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2012 roku spółka miała 0,59 mln zł straty netto wobec 11,39 mln zł zysku rok wcześniej.