Oznacza to wypłatę w wysokości 0,36 zł na akcję co jest zgodne z propozycją zarządu. Dzień dywidendy to 13 września, zaś termin wypłaty dywidendy to 4 października 2012 r.

Akcjonariusze zdecydowali także o wprowadzeniu programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kadry kierowniczej oraz warunkowym podwyższeniu kapitału z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na potrzeby jego realizacji.

Komputronik miał 12,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w r.obr. 2011/2012 wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1048,75 mln zł wobec 878,19 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w roku obr. 2011/2012 spółka miała 19,24 mln zł zysku netto wobec 9,71 mln zł zysku rok wcześniej.