Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 619,97 mln UAH wobec 669,09 mln UAH zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1506,53 mln UAH wobec 1307,66 mln UAH rok wcześniej.